Klimatizacija

Odabir opreme najčešće je uvjetovan cijenom koštanja uređaja, energenata kao i učinkovitošću sistema, a u posljednje vrijeme sve se više pažnje posvećuje ekologiji.

Klima uređaji su najzastupljeniji uređaji za hlađenje i grijanje koji se kod nas koriste već dugi niz godina, ali svoju pravu ekspanziju doživljavaju zadnjih godina.

Klimatizacija obuhvaća grijanje, hlađenje, odvlaživanje, pročišćavanje i ventilaciju zraka. Klima uređaji nam omogućuju preciznu kontrolu temperature te održavanje konstantne temperature tijekom cijele godine bez obzira na vanjske uvjete.

U postupku hlađenja klima uređaj može ovlaživati zrak pružajući osjećaj svježeg zraka.

Ovi uređaji mogu proizvesti svjež i čist zrak jer su opremljeni filterima koji apsorbiraju prašine i nečistoće iz zraka.

Ventilacija može biti ugrađena u sustav klima uređaja, a ona djeluje na principu da uzima zrak iz unutrašnjosti prostorije i zamjenjuje ga svježim vanjskim zrakom. Prednosti klima uređaja su temperaturni komfor, ušteda električne energije, čistoća i elegancija u radu te brzo postizanje željene temperature.

Inverterski klima uređaji je klima uređaj koji ima elektronski upravljan kompresor, čime mijenja okretaje, a time i tlakove na kojima radi. Za razliku od klasične klime, kojoj sa daljinskim podesite zadanu temperaturu, a ona samo služi kao temperatura termostata, jer klima ili radi ili ne, kod invertera imamo nekoliko snaga kojima radi, pa kako se približava temperaturi koju smo mu podesili, tako smanjuje tlakove, odnosno snagu grijanja.

Kod odabira klima uređaja treba imati na umu slijedeće parametre: volumen prostora, namjena, da li je prioritet grijanje ili hlađenje, položaj objekta, visina stropa, izolacija i vanjski i unutarnji utjecaj na temperaturu.

Kod gotovo svih novih modela uređaja, upravljanje klima uređajem je preko daljinskog upravljača.

Za održavanje klima uređaja najvažnije je svakako redovno čišćenje filtera za prašinu. Ukoliko se te filtere ne čisti redovno, može doći do jako visokog tlaka na grijanju, koji može uzrokovati uništenje kompresora ili kod hlađenja do zaleđivanja isparivača, čije će otapanje izazvati prelijevanje vode preko ruba unutarnje jedinice. Nadalje, ako klima ime biološke filtere, obavezno ih nakon najviše godinu dana treba zamijeniti, ili ih maknuti sa klime, jer su izgubili svoju osnovnu funkciju i postali leglo za bakterije.